Wil jij in aanmerking komen voor een opleiding, universiteit of een cursus? Een studiebeurs, stageplaats of een traineeship? Dan moet je waarschijnlijk een motivatiebrief schrijven.

In de motivatiebrief maak je duidelijk wat je beweegredenen zijn om voor die opleiding in aanmerking te komen. En waarom juist jij zo goed daarbij past. Met je motivatiebrief ga je de ontvanger ervan overtuigen dat jij de geschikte persoon bent met de juiste motivatie en ambitie.

Wat moet je in een motivatiebrief schrijven?

Wat neem je in je motivatiebrief op om de lezer ervan te overtuigen dat jij bij uitstek geschikt bent?

1. Allereerst natuurlijk je persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wanneer het relevant is, neem je ook zaken als opleiding en datum van afstuderen op.

2. Verder beschrijf je in je motivatiebrief kort en feitelijk wat je in het verleden gedaan hebt, zoals werk, cursussen en opleidingen. Je geef ook aan waarom de door jouw gewenste opleiding daar zo’n goede aanvulling op is, en waarom die opleiding aansluit bij jouw persoonlijke leerdoelen voor je studie of je werk. Om dit zo scherp mogelijk te beschrijven, moet je je goed verdiepen in de precieze inhoud van de opleiding. En moet je goed weten wat jouw persoonlijke leerdoelen zijn, waarom die belangrijk voor je zijn en hoe die specifieke opleiding daar precies op aansluit.

3. Wanneer je in het buitenland wilt gaat studeren, kun je ook motiveren waarom je in het buitenland wilt studeren. En eventueel waarom je in dat ene specifieke land wilt studeren. Leg hierbij een verband tussen je verblijf in het buitenland en je toekomstplannen op het gebied van studie of werk.

4. Daarnaast kun je in de motivatiebrief nog extra zaken over jezelf melden die je motivatie onderstrepen. Vertel bijvoorbeeld over relevante activiteiten die je in je vrije tijd doet en die aansluiten bij de gewenste studie of cursus. Ook hier gaat het erom je motivatie voor de opleiding of universiteit met feiten te onderbouwen. ‘Ik vind het gewoon leuk’ is dus niet goed genoeg.

5. Je kunt in je motivatiebrief nog enkele positieve persoonlijke vaardigheden benoemen die relevant zijn voor je aanvraag. Onderbouw die met een beschrijving van een situatie waaruit blijkt dat je over die vaardigheden beschikt.

6. Tot slot kan het natuurlijk zo zijn dat je niet op alle punten voldoet aan de eisen die de briefontvanger stelt. Misschien heb je bijvoorbeeld hiaten in je kennis. Leg in je motivatiebrief de nadruk op datgene wat je wel weet, kunt en ervaren hebt. En geef aan op welke wijze je hiaten gaat wegwerken. Je maakt op die manier een gemotiveerde indruk en bewijst dat je goed weet wat er van je gevraagd wordt.

7. Vermeld onderaan je brief dat je je cv als bijlage meestuurt. Zorg ervoor dat je cv inhoudelijk aansluit op de motivatiebrief. En dat je motivatiebrief en cv in hetzelfde lettertype geschreven zijn. Ze horen bij elkaar en dat moet te lezen en te zien zijn. Zorg er ook voor dat je LinkedIn-profiel up-to-date is en dat bijvoorbeeld de data, opleidingsnamen en functienamen in je cv en LinkedIn-profiel hetzelfde zijn.

Check je motivatiebrief

Is je motivatiebrief af? En heb je je brief door een vriend of vrienden kritisch laten lezen? Loop dan nog even deze checklist na voordat je je motivatiebrief verzendt:

  • Is je brief vlot, positief en overtuigend geschreven?
  • Heb je korte, actieve zinnen geschreven?
  • Is je brief in foutloos Nederlands (of een andere taal) opgesteld?
  • Heb je de naam van de persoon aan wie je de brief richt juist gespeld?
  • Heeft je brief een overzichtelijke lay-out met voldoende alinea’s?
  • Klopt de datum in je brief?
  • Klopt het adres van de ontvanger van de brief?

Motivatiebrief schrijven of sollicitatiebrief schrijven?

Soms vind je het begrip ‘motivatiebrief schrijven’ terug in vacatures. Dan wordt er een sollicitatiebrief bedoeld. Deze motivatiebrief moet aan dezelfde eisen voldoen als een sollicitatiebrief. Bekijk daarom eens de tips voor de opbouw en opmaak van een sollicitatiebrief. Of de voorbeelden van openingszinnen of slotzinnen voor je sollicitatiebrief.

Op deze website vind je ook een complete handleiding sollicitatiebrief schrijven. Hierin is informatie gebundeld die anders verspreid op het web staat. Binnen 10 minuten heb je nu een goed overzicht en informatie waarmee je direct aan de slag kunt gaan.

Voorbeelden kant-en-klare sollicitatiebrieven (motivatiebrieven) voor functies

Wanneer je een motivatiebrief bij een vacature zoekt, en dus eigenlijk een sollicitatiebrief zoekt, kun je gebruik maken van de kant-en-klare voorbeeld-sollicitatiebrieven van Solliciteerbeter.nl.

Er zijn tientallen voorbeelden voor een grote variatie aan functies. Stuk voor stuk foutloos en overtuigend geschreven. Je kunt ze meteen downloaden, aanpassen aan jouw situatie en daarna direct gaan solliciteren.

(Bijgewerkt augustus 2022)

Pin It on Pinterest

Share This