Ben jij al een cv-expert? Nee? Gelukkig maar. Dan ben jij hier op de juiste plek om je kennis over de opbouw en inhoud van je cv te vergroten. Belangrijk omdat je cv van cruciaal belang is voor een geslaagde sollicitatie.

Bij Solliciteerbeter.nl krijgen we wekelijks vragen over het opstellen van een cv. Wat moet je wel en niet in je cv opnemen? Wat is de beste opbouw? Hoe maak je een goed en modern cv?  Deze korte cv-handleiding geeft je uitleg en voorbeelden.

Wat is een cv?

We beginnen bij het begin. Wat is een cv eigenlijk? Cv is de afkorting van curriculum vitae. Het is een document waarin je jezelf voorstelt en je loopbaan tot nu toe beschrijft. Dat doe je op een beknopte manier op maximaal 2 A4’tjes (en heel soms 3 A4’tjes).

Het cv laat zien welke toegevoegde waarde je nu hebt voor de werkgever en wat je ambities voor de toekomst zijn.

Naast je cv verstuur je meestal ook een sollicitatiebrief waarin je je motivatie voor een functie beschrijft. Een sollicitatiebrief wordt ook wel een motivatiebrief genoemd.

Wat is het doel van een cv?

Het doel van een cv is opvallen bij een werkgever en uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. De meeste kans daarop maak je met een cv met een overzichtelijke opbouw en een helder inhoudelijk verhaal.

Een gestructureerd cv met een overzichtelijke opbouw zorgt ervoor dat een recruiter je cv snel kan scannen en zien of je een sterke kandidaat bent voor een functie of niet.

Waarmee begin je met het maken van je cv? De voorbereiding.

Bedenk eerst welk verhaal je met je cv wil vertellen. Hoe wil jij overkomen op de werkgever? Als een ervaren professional? Als een ondernemend persoon? Als iemand met leidinggevende vaardigheden?

Denk na over hoe jij jezelf ziet en wat je ambities zijn. Weet wie je bent en waar je voor staat. Wanneer je dat weet kun je een cv opstellen dat daarop aansluit.

Hoe analyseer je een vacature?

Eigenlijk kun je het opstellen van een cv vergelijken met het opstellen van offerte. De offerte die het meest toegesneden is op de vraag van de klant wordt uitgekozen. Ook het cv dat het meest toegesneden is op de vacature wordt uitgekozen.

Lees daarom de vacaturetekst goed door en analyseer deze. Beschrijf voor jezelf puntsgewijs welke ervaring, opleidingen, vaardigheden en motivatie er worden gevraagd. Sluit je daarop aan? Beschrijf dit puntsgewijs. Zo niet, hoe kun je dat compenseren? Beschrijf ook dit puntsgewijs.

Hoe maak je je cv doorzoekbaar op trefwoorden?

Recruiters gebruiken tegenwoordig steeds vaker digitale tools (ATS-systemen) om je cv automatisch te doorzoeken op trefwoorden. Hoe meer relevante trefwoorden in je cv staan, hoe groter de kans dat je door de eerste digitale screening heen komt.

Bekijk daarom de inhoud van de vacature nog eens. Welke woorden (of zinnen) zijn het meest belangrijk in de functiebeschrijving? Daar kom je achter door te bedenken welke woorden (of zinnen) de recruiter zelf vetgedrukt zou maken.

De trefwoorden in een vacature kunnen bijvoorbeeld functietitels, vaardigheden, ervaring of kwaliteiten zijn. Neem zo veel mogelijk relevante trefwoorden op in je cv.

Ook wanneer het cv niet door een ATS-systeem doorzocht wordt, is het verstandig om de trefwoorden in je cv op te nemen. De recruiter zal er naar op zoek gaan.

De cv-opbouw: uit welke onderdelen bestaat je cv?

De volgende stap is het maken van een cv met een een logische opbouw. Een cv kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • voornaam en achternaam;
 • persoonlijke gegevens (contactgegevens);
 • foto;
 • profielschets (een korte introductie);
 • werkervaring;
 • opleidingen;
 • cursussen;
 • nevenwerkzaamheden;
 • competenties en vaardigheden.
 • talen;
 • vrijetijdsbesteding (hobby’s en interesses);
 • referenties.

Wat zijn de ‘vaste’ en optionele onderdelen van een cv?

‘Vaste’ onderdelen van een cv zijn meestal de naam, persoonlijke gegevens, profiel,  werkervaring en opleidingen.

Optionele onderdelen van je cv zijn bijvoorbeeld nevenwerkzaamheden, talen, vrijetijdsbesteding en referenties. Je kunt deze opnemen of weglaten.

Je kunt zelf ook optionele onderdelen bedenken. Zo kun je bijvoorbeeld een kopje ‘Aanbevelingen’ opnemen met korte quotes van (oud-)collega’s. Die quotes kun je onder meer vinden op je LinkedIn-pagina bij ‘Aanbevelingen’.

Een belangrijk criterium bij het toevoegen van een optioneel onderdeel, is of het jouw geschiktheid voor de functie onderstreept.

Ook de lengte van je cv is een criterium. Wordt je cv langer dan 2 A4’tjes (of in uitzonderlijke gevallen 3 A4’tjes)? Schrap dan alles wat weinig toevoegt.

Jouw naam bovenaan (en niet curriculum vitae)

Bovenaan een cv zie je wel eens in de kop ‘Curriculum vitae’ staan. Dat is natuurlijk overbodig. Iedereen ziet meteen dat het een cv is.

Jouw eigen voornaam en achternaam horen als kop bovenaan het cv te staan.

Persoonlijke gegevens (contactgegevens)

Neem bij dit onderdeel als eerste je contactgegevens op. Je contactgegevens zijn belangrijk omdat je bereikbaar wilt zijn voor de werkgever. Ze staan op de eerste pagina van je cv, meestal vrij ver bovenaan.

De contactgegevens bestaan uit een mobiel nummer, een representatief e-mailadres (dus niet bart4ever@gmail.com) en je woonadres.

Ook de URL naar je LinkedIn-profiel kun je hier plaatsen.

Bij ‘Persoonlijke gegevens’ kun je al positief opvallen. Heb je bijvoorbeeld een eigen website of staat je portfolio online? Plaats dan de link erheen.

Je kunt ook informatie opnemen over je geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit en rijbewijs. Maar vraag jezelf steeds af of deze gegevens belangrijk zijn voor de functie. Niet belangrijk? Dan weglaten.

Profielfoto op je cv. Wel of niet doen?

Moet je wel of niet een foto op je cv plaatsen?

Het is niet verplicht, maar het heeft wel de voorkeur. Cv’s met een duidelijke foto vallen beter op. Mensen kijken nou eenmaal graag naar andere mensen. Een foto zorgt er ook voor dat mensen jou beter onthouden. Daarnaast maakt een foto je cv persoonlijker.

De foto staat op de eerste pagina van je cv, meestal bij de contactgegevens of profieltekst.

Zorg voor een scherpe foto waarop je gepaste kleding aanhebt die je ook naar een sollicitatiegesprek zou aandoen.

Meer informatie over de perfecte cv-foto lees je in het artikel ‘Foto op je cv. Wel of niet doen? En wat is een goede cv-foto?’.

Jezelf voorstellen in het persoonlijke profiel

Het persoonlijke profiel staat in het bovenste deel van de eerste pagina van je cv, vaak in de buurt van je contactgegevens en foto. Met deze korte en persoonlijke tekst van 3 tot 6 regels stel je jezelf voor.

Je vertelt wie je bent, wat je doet en wat je zoekt in een nieuwe baan. Door ook je ambities in het profiel op te nemen, maak je het profiel toekomstgericht.

Met het profiel overtuig je de lezer van je toegevoegde waarde voor de organisatie en geef je een beeld van je kwaliteiten en specialismen.

Schrijf het introductieprofiel zo dat het aansluit op de vacaturetekst. Pas het daarom bij elke nieuwe vacature iets aan.

Hoe vermeld je werkervaring en stages op je cv?

Bij het onderdeel werkervaring omschrijf je wat je gedaan hebt en wat je daarbij bereikt hebt.

Je beschrijft je werkervaring anti-chronologisch. De meest recente baan komt dan bovenaan. Deze is meestal belangrijker dan die van 20 jaar geleden.

Vermeld in ieder geval het volgende:

 • de functienaam;
 • de naam van het bedrijf;
 • het tijdvlak dat je er werkte;
 • de belangrijkste taken en resultaten.

Noem de taken die het beste aansluiten op de vacature. Worden er bijvoorbeeld leidinggevende vaardigheden gevraagd? Neem dan taken op waaruit blijkt dat je over deze vaardigheden beschikt.

Som de taken en resultaten puntsgewijs op. Gebruik daarvoor opsommingstekens. Deze maken je cv overzichtelijk en makkelijk te scannen.

Wanneer je veel werkervaring hebt, vermeld je geen bijbanen en stages meer. Ben je een schoolverlater met weinig werkervaring? Dan vermeld je deze juist wel.

Je stages laten de werkgever zien wat je tijdens je studie in de praktijk geleerd hebt. Bijbanen laten zien dat je graag je handen uit de mouwen steekt.

Hoe vermeld je opleidingen op je cv?

Opleidingen komen na je werkervaring. De meest recente opleiding plaats je bovenaan.

Noem de lange opleidingen (langer dan 1 jaar), te beginnen met je middelbare school. Vermeld:

 • de naam van de opleiding en de opleidingsplaats;
 • het tijdvlak waarin je de opleiding hebt gevolgd;
 • of de opleiding met succes is afgerond (diploma of certificaat).

Hoewel opleidingen na werkervaring komen, is daar wel een uitzondering op. Voor schoolverlaters kan het verstandig zijn om de opleidingen eerst te plaatsen.

Schoolverlaters hebben meestal weinig relevante werkervaring, maar wel een relevante opleiding. Wanneer je deze opleiding bovenaan zet, is dit een van de eerste zaken die de werkgever ziet. Het maakt het cv meteen interessant.

Tot slot: je kunt je middelbare school ook weglaten wanneer dat lang geleden is en het niets meer toevoegt.

Hoe vermeld je cursussen op je cv?

Cursussen neem je op na je opleidingen. Je vermeld ze in omgekeerd chronologische volgorde, de meest recente staat bovenaan.

Vermeld:

 • de naam van de cursus;
 • de naam van de opleider (optioneel);
 • het jaar waarin je de cursus gevolgd hebt.

Omdat je cv beknopt moet zijn, neem je alleen die cursussen (of masterclasses of workshops) op die relevant zijn voor de vacature. Zij leveren extra bewijs dat je geschikt bent voor een functie.

Een uitgebreid overzicht van cursussen kun je opnemen in je LinkedIn-profiel. Verwijs daar eventueel naar in je cv.

Welke nevenactiviteiten neem je op?

Bij ‘Nevenactiviteiten’ neem je relevante bestuurlijke functies of relevant vrijwilligerswerk op. Het meest recente zet je weer bovenaan.

Ben je vrijwilliger in een zorgcentrum en solliciteer je naar een functie in de zorgsector? Dan is het slim om dit vrijwilligerswerk in je cv op te nemen. Zo’n nevenactiviteit onderstreept je motivatie voor de baan en de branche.

Vaardigheden en competenties die aansluiten op de baan

De recruiter wil weten wat je sterke punten zijn (je kernkwaliteiten). Noem daarom in je cv de competenties en vaardigheden die aansluiten op de baan waarop je solliciteert.

Beperk het aantal tot maximaal 7.

Bedenk voorbeelden waarmee je bewijst dat je over de competenties en vaardigheden beschikt.

Je kunt ze ook verwerken in je persoonlijke profiel en/of sollicitatiebrief.

Hoe vermeld je talen op je cv?

Wanneer in een vacature om talenkennis wordt gevraagd, dan vermeld je de talen die je beheerst. Ze zijn van toegevoegde waarde voor de functie waarop je solliciteert.

Vermeld ook het niveau waarop je de taal beheerst, zoals moedertaal, vloeiend, uitstekend, goed, redelijk, matig.

Een andere manier om je niveau weer te geven is door middel van een ratingsysteem met een beoordeling van 1 bolletje (laag) tot en met 5 bolletjes (hoog).

Er is tot slot ook een internationale standaard waarmee je je talenkennis kunt weergeven die wereldwijd gebruikt wordt. Die standaard heet het Common European Framework of References (CEFR).

Hierbij is het A-niveau het niveau van een basisgebruiker. A1 is volledig beginner en A2 is beginner. Het B-niveau is het niveau van een half gevorderd (B1) of gevorderd gebruiker (B2). Het C-niveau is het niveau van een vergevorderde (C1) gebruiker of een gebruiker die de taal bijna op moedertaal niveau beheerst (C2).

Is talenkennis niet belangrijk voor de baan, schrap dit onderdeel dan.

Selectief zijn met hobby’s en interesses

Je hebt maar een beperkte ruimte op je cv. Neem daarom alleen hobby’s en interesses op als daar nog plaats voor is.

Een hobby is iets wat je graag in je vrijetijd ter ontspanning doet. Denk aan hardlopen of schilderen.

Een interesse is een onderwerp dat je boeiend vindt en waar je meer over wilt weten, zoals kunst of auto’s.

Neem alleen die zaken op die het beeld van jou als de ideale kandidaat versterken.

Heb je een hobby of interesse die aansluit op de vacature, dan kan dat positief zijn. Is er geen aansluiting op de vacature, laat dit onderdeel dan weg.

Referenties wel of niet opnemen in het cv?

Referenties staan meestal onderaan het cv. Ze worden gegeven door een huidige werkgever of vorige werkgever die tevreden was over je werk.

Neem in je cv geen namen of telefoonnummers van de referenten op. Noem ze pas als er in een gesprek naar gevraagd wordt. Vraag ook eerst toestemming aan de referenten, zodat zij weten dat zij benaderd kunnen worden.

Vermeld onder het kopje ‘Referenties’ bijvoorbeeld ‘Op aanvraag beschikbaar’. Zo weet de recruiter dat je referenten hebt die benaderd kunnen worden.

Of laat dit onderdeel weg omdat het teveel ruimte neemt op je cv. Wanneer een recruiter referenties wil, zal deze je daar sowieso om vragen, ook als het onderdeel niet op het cv vermeld staat.

Wat vermeld je nooit op je cv?

Vermeld nooit je BSN-nummer in je curriculum vitae. Dat is een vertrouwelijk nummer.

Je BSN-nummer is alleen van belang wanneer je daadwerkelijk aangenomen wordt. Dan pas geef je het door aan de afdeling personeelszaken.

Wat doe je met een gat in je cv?

Zit er in je cv een gat tussen twee banen? Vermeld dan in je cv wat je wel in die periode gedaan hebt.

Je kunt bijvoorbeeld je wereldreis noemen. Of vrijwilligerswerk, de opvoeding van je kinderen, een studie…

Meer informatie vind je in het artikel ‘Gat in curriculum vitae? Zó los je dat op‘.

Extra tips voor de opbouw en inhoud van een cv

Met deze tips optimaliseer je de opbouw en inhoud van je cv verder:

 • formuleer kort, bondig en actief;
 • gebruik weinig jargon;
 • gebruik geen moeilijke woorden;
 • schrijf in foutloos Nederlands. Check, check en check je cv. Of laat deze door iemand anders nakijken;
 • een handgeschreven cv kan echt niet meer;
 • gebruik een goed leesbaar lettertype, zoals Arial, Georgia, Helvetica, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS en Verdana;
 • plaats je sollicitatiebrief in datzelfde lettertype. Je brief en cv horen bij elkaar en dat moet te zien zijn.

Lees meer tips voor de beste cv-opbouw en -inhoud in de volgende blogartikelen:

Een modern cv opstellen

Met al deze informatie heb je een goed beeld gekregen van de inhoud en opbouw van een modern cv.

Een modern cv is vooral overzichtelijk zodat de lezer het snel kan doornemen. De inhoud van een modern cv wordt ook bij elke vacature aangepast, zodat het zoveel mogelijk op de vacature aansluit.

Een modern cv ziet er daarnaast aantrekkelijk uit. Kant-en-klare cv-templates zijn hiervoor een uitkomst. Een template zorgt voor een heldere structuur/opbouw in je verhaal. Deze structuur/opbouw zit als het ware al in het template ingebakken.

De kant-en-klare cv-templates van Solliciteerbeter.nl

Ben je op zoek naar een kant-en-klaar template voor je cv? Kijk dan eens bij de cv-templates van Solliciteerbeter.nl.

Elk template is in Word opgesteld en zorgt ervoor dat jij je opvallend goed presenteert. Bij elk template krijg je ook een bijpassend template voor je sollicitatiebrief. En een stap-voor-stap-handleiding die je helpt bij het invullen van de templates.

Pin It on Pinterest

Share This