Een universitaire of hbo-studie voltooid? Dan mag je een titel voeren, zoals Bachelor of Master. Hoe dat precies zit en hoe de schrijfwijze van de titulatuur is, staat in het onderstaande schema van de Rijksoverheid.

Met dit schema voorkom je fouten met titels in je sollicitatiebrief en curriculum vitae. Het geeft je houvast bij het gebruik van afkortingen en interpunctie. Ook maakt het duidelijk wanneer je een titel voor of achter een naam schrijft.

Titels in het hoger onderwijs - solliciteren

Oudere titels

De oudere titels schrijf je voor een naam, bijvoorbeeld prof. dr. ir. M.G. de Groot. Na elke titel volgt een punt en vervolgens een spatie.

Nieuwe titels

De titels sinds de invoering van het bachelor-masterstelsel staan na een komma achter de naam.

R.M. Jansen, BSc is dan de juiste schrijfwijze. De punt achter de titel ontbreekt.

De komma tussen de naam en de titel mag je hier overigens ook achterwege laten.

Titels in je sollicitatiebrief, curriculum vitae en LinkedIn-profiel

Je bent niet verplicht om jouw titel te vermelden in je sollicitatiebrief, curriculum vitae en LinkedIn-profiel maar wanneer je dat wel doet, doe het dan op de juiste manier.

Kijk ook of de geadresseerde in een vacaturetekst 1 of meerdere titels heeft. Zo ja, neem ze dan over en plaats ze in de sollicitatiebrief bij de adressering.

Pin It on Pinterest

Share This