In Nederland zijn steeds meer mensen arm. In 2012 is deze groep zelfs sterk toegenomen en zal in 2013 verder toenemen. Ook het aantal mensen dat lang in armoede leeft groeit flink.

Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen Armoedesignalement 2013. Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten in dit rapport de omvang, ontwikkeling en karakteristieken van armoede in Nederland zien.

De groepen die het meeste kans maken om in armoede terecht te komen zijn de eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers. En sinds 2007 is de armoede onder kinderen sterk toegenomen.

Armoede en het niet-veel-maar-toereikendcriterium

Om armoede te meten gebruikt het SCP het niet-veel-maar-toereikendcriterium en staan de minimaal vereiste uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie centraal. In 2012 steeg het aantal mensen met een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium met 152.000 naar een totaal van ongeveer 1,2 miljoen personen (7,6% van de bevolking). Ook in 2011 was de groei al fors: 100.000 personen.

Armoede en de lage-inkomensgrens

Het CBS bespreekt armoede aan de hand van de lage-inkomensgrens: een vast koopkrachtbedrag dat jaarlijks alleen wordt aangepast voor de prijsontwikkeling. Het CBS beschrijft vooral de kans op armoede onder huishoudens. In 2012 hadden 664.000 huishoudens (9,4% van alle huishoudens) kans op armoede. In 2011 waren dat nog 575.000 (8,2%) huishoudens en in 2010 514.000 (7,4%).

Financiële problemen

Armoede brengt concrete problemen met zich mee. Zo had in 2102 11% van de huishoudens met een laag inkomen een achterstand in de betaling van huur of hypotheek. Verder groeide de groep die schulden maakt om te kunnen rondkomen van ruim 5% in 2008 naar bijna 8% in 2013.


Designed by Freepik

Gratis e-book: Magische combinatie van je LinkedIn-profiel, curriculum vitae en sollicitatiebrief

Meer dan 10.000 sollicitanten gingen je voor!

Download het e-book

Wil je weten hoe je de aandacht trekt van elke werkgever?

Download nu het gratis e-book: De magische combinatie van je LinkedIn-profiel, curriculum vitae en sollicitatiebrief. En ontdek hoe ze elkaar versterken.


Je bent dan ook ingeschreven voor de nieuwsbrief. Bij elke nieuwsbrief kun je je uitschrijven met een afmeldlink.


You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This